Myopie (bijziendheid)

Wat is Myopie?

Myopie is de medische term voor bijziendheid. Het betekent dat het oog een bril met min sterkte nodig hebt om scherp te zien. Dit komt doordat het oogbol te lang is. Hierdoor ligt de brandpunt vóór het netvlies in plaats van op het netvlies, waardoor je een onscherp beeld krijgt. Maar mensen met myopie hebben meer kans op een aantal oogaandoeningen waardoor er een groter risico is op slechtziendheid of zelfs blindheid.

Er is wereldwijd een soort myopie epidemie gaande. Dat is niet omdat het besmettelijk is maar wordt veroorzaakt doordat kinderen steeds meer dichtbij kijken, minder op afstand en weinig daglicht krijgen. Kinderen zitten dagelijks vele uren op hun telefoon of een ander scherm. (Bron: https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/multimedia/infographics/getmoving.html). Als gevolg daarvan gaat het oog zich instellen om op die afstand scherp te zien.

Hoe werkt Myopie?

De brilsterkte (refractie) van een oog wordt bepaald door de breking van hoornvlies en lens en door de lengte van het oog (as-lengte). Tijdens de groei is de as-lengte de belangrijkste factor voor een toename van myopie.
Een normaal kinderoog wordt elkaar jaar een klein beetje langer (0,1-0,2 mm per jaar). De as-lengte van een kind met myopie kan met 0,3 mm of meer per jaar toenemen. Een ander belangrijk rol is als een of beide ouders ook myoop zijn, dan neemt de risico op myopie toe.

Een gemiddeld oog zonder brilsterkte (emmetroop) heeft een as-lengte van 22,5-23,5 mm. Een oog met een lengte van 24-25,5 heeft meestal myopie. Een oog van 25,5-27 mm of langer heeft meestal hoge myopie.

Normale situatie en situatie bij Myopie aandoening aan het oog

Wat kun je zelf aan Myopie doen?

Tot niet zo lang geleden is het duidelijk geworden hoe we de toename van myopie kan tegengaan, namelijk:

 1. De 20-20-2 regel: Na 20 minuten dichtbijwerk kijk je 20 seconden in de verte. Spendeer tenminste 2 uur per dag buiten in het daglicht.

Behandeling van Myopie (Bijziendheid)

Wat kan een oogarts doen tegen myopie?

 1. Atropine oogdruppels voorschrijven
 2. Brillenglas voorschrijven
 3. Speciale glazen voorschrijven (MiYOSMART)
 4. Speciale contactlenzen bv nachtlenzen of multifocale lenzen

Het is belangrijk om kinderen met een aanleg voor myopie te controleren en zo nodig te behandelen. De belangrijkste meetfactor is niet zozeer de brilsterkte maar de aslengte.
De groei van de aslengte kan worden geremd door dagelijks lage dosis atropine oogdruppels te gebruiken en door het dragen van een goede bril of contactlenzen.
Bij de oogkliniek worden de aslengte en brilsterkte minstens 2x per jaar gemonitord. De opticien levert de bril en/of contactlenzen.

MiYOSMART / DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments)

Dit zijn speciale brillenglazen die specifiek zijn ontwikkeld voor het remmen van de progressie (toename) van myopie.  Miyosmart is de meeste bekende en kan de progressie met 60% remmen. De combinatie van DIMS en atropine geeft de krachtigste remming.

Atropine:

Laag gedoseerde atropine kan de progressie van myopie remmen. Het werkt ongeveer even goed als DIMS glazen. Het moet dagelijks worden gebruikt gedurende vele jaren. Het wordt over het algemeen goed verdragen maar sommige kinderen kunnen het niet verdragen vanwege de bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerking wordt veroorzaakt door de vergroting van de pupil: last van de zon.

Atropine en MiYOMART combinatie: beste resultaat

Het beste effect wordt verkregen door atropine te combineren met DIMS glazen. In een studie gaf dit de sterkste remming. Er werden 146 kinderen verdeeld in 4 groepen (controle/DIMS/Atropine/Dims+Atropine).  De kinderen met alleen een bril gingen 0,8 punt achteruit in brilsterkte (= toename myopie van 0,8). Kinderen met DIMS of atropine gingen ongeveer 0,3-0,35 punt achteruit. Kinderen met zowel  DIMS als atropine gingen ongeveer 0,2 punt achteruit.

In procenten werd bij kinderen met Atropine of DIMS de progressie met 57%  geremd. Bij de kinderen die beide behandelingen kregen was dat maar liefst 70% op de brilsterkte en 77% op de aslengte.

Dit laat heel duidelijk zien dat het beste resultaat wordt behaald door de combinatie. Dat betekent dat de opticien en oogarts hierin moeten samenwerken. Gelukkig zijn in Nederland opticiens en oogartsen geen concurrenten van elkaar. Een situatie die we moeten koesteren.

Link naar de studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9934319/

Resultaat van Myopie behandeling:

Je kunt met myopia control de groei van de aslengte vertragen maar niet stoppen of omkeren. Het gemiddelde succes van myopia control is een groeireductie van 50% https://www.eyecareconcepts.com.au/blog/how-effective-are-myopia-control-treatments  Dat lijkt weinig maar kan een erg groot verschil maken. Een oog dat op weg was naar -8 maar na behandeling op -4 uitkomt kan daardoor 10x minder kans hebben op een serieuze oogaandoening.

Planning Myopie behandeling:

 • Oogarts 2x per jaar
 • Opticien 2-4x per jaar Start : 6-8 jarige leeftijd (mogelijk eerder)
 • Einde: afhankelijk van situatie, ga uit van 17-18 of sommige gevallen kan het verstandig zijn om langer door te gaan.

Kosten Myopie behandeling:

 • Als uw kind een verwijzing heeft van de huisarts worden de kosten van de oogarts gedekt door de zorgverzekering. Bij niet-gecontracteerde zorg is er -afhankelijk van uw polis- wel een eigen bijdrage.
 • De atropine druppels worden vergoed door de verzekering.
 • De miyosmartglazen worden verkocht bij gespecialiseerde opticiens. De kosten rond de €200,- per glas.
Back To Top