Ervaringen

Lees ook de resultaten van onze online enquete waarin alle patiënten werd gevraagd naar hun ervaring over de floaterlaser.

Na een auto-ongeluk & succesvolle floaterlaser behandeling weer als herboren 

Vanaf juli 2007 werd ik, na een auto-ongeluk, geconfronteerd met mouches volantes of floaters. Mijn oogarts deelde mij mee dat ik er maar mee moest leren leven: “Na verloop van tijd ben je er aan gewend en ervaar je ze niet of nauwelijks meer…..”, was zijn opmerking.

Geen genoegen met “nee”

Dit ging voor mij helaas niet op, ik werd er ‘gek’ van. Ook consulten bij 2 andere oogartsen leverden in feite niets op: Een vitrectomie operatie behoorde wel tot de mogelijkheden, maar was vanwege het feit dat ik maar één goed oog heb geen optie, daar er natuurlijk altijd wel wat mis kon gaan. Met andere woorden: Ik moest er wel mee leren leven.

YAG laserbehandeling gehad met een geweldig resultaat

De mouches hadden impact op mijn gehele welzijn: ik werd chagrijnig, lusteloos en lag bijna elke avond omstreeks 21.00 uur in bed. Ik zag het vaak letterlijk en figuurlijk niet meer zitten!

Begin februari 2011 vond ik op internet een artikel over Dr. Feike Gerbrandy van het oogziekenhuis Zonnestraal te Hilversum: hij zou op 18 februari een presentatie geven met de titel “YAG floaterlaser is effective and safe enough to be the treatment of first choice for vitreous floaters`. Ik heb toen via de mail direct contact gezocht. Dit ging zo gemakkelijk en laagdrempelig dat ik direct een afspraak heb gemaakt. Op 10 en 28 maart heb ik een YAG laserbehandeling gehad met een geweldig resultaat! Hoewel niet alle floaters zijn verdwenen, ben ik herboren! De floaters die er nog zitten kunnen waarschijnlijk in de nabije toekomst ook nog behandeld worden: Dr Gerbrandy wil namelijk nog een ander YAG laserapparaat aanschaffen dat ook floaters kan raken die erg diep in het oogvocht zitten. Zodra dat apparaat binnen is, ben ik er ook.

PP  (Johann Schmid)

Brief van dankbare patiente uit Oss aan vier Nederlandse oogartsen

Geachte dr. T,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Het betreft een behandelmethode voor floaters met de Yag-laser. In de USA wordt de behandelmethode al ruim 20 jaar toegepast en nu, sinds september 2009, ook in Nederland door één oogarts, nl. dr. F. Gerbrandy.

Zelf ben ik, in twee behandelsessies, succesvol bevrijd van de z.g. Weiss ring in beide ogen. Mijn gezichtsveld is weer helder. Dit is bevestigd na onderzoek in het ZH Bernhoven te Oss.

Voor patiënten met floaters biedt deze behandelmethode met de Yag-laser een mogelijkheid om verbetering in hun situatie te brengen.

Duidelijk is dat veiligheid en effectiviteit nog niet officieel zijn aangetoond in wetenschappelijke publicaties. Er zijn de afgelopen 20 jaar in de USA wel duizenden patiënten succesvol behandeld maar dat wordt bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs nog als experimenteel gezien.

Wat wil ik bereiken met deze brief?

Mijn wens is dat patiënten met floaters op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de behandeling met de Yag-laser in Nederland. Patiënten kunnen dan zélf beslissen of zij zich, indien mogelijk, daadwerkelijk laten behandelen, ook als u als behandelend arts dit nog niet adviseert.

Rest mij alleen nog aan om te geven dat het hebben van floaters een behoorlijke wissel trekt op je dagelijks functioneren, er mee leren leven is niet voor iedereen weggelegd.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

M.B. Mulders
Oss

Speciaal uit Canada voor Dr. Feike Gerbrandy

De 67-jarige Ton Reuvers, geboren in Nederland en sinds 46 jaar woonachtig in Canada waar hij voor zijn pensionering werkzaam was als “Environmental Manager”, had ruim een jaar last van zogenaamde “floaters”: bewegende wazige vlekken in het beeld. De klachten werden dermate storend, dat een glasvochtoperatie (vitrectomie) werd overwogen. Omdat hij dat een te grote ingreep vond ging de heer Reuvers op zoek naar alternatieve behandelmogelijkheden. Die bleken er in Canada niet te zijn. Via een patiëntenforum op internet (www.floaterlaser.com) kwam hij terecht bij oogarts Feike Gerbrandy.

Waarom koos u voor een behandeling bij Dr. Gerbrandy?

Mijn Nederlandse afkomst en de uitstekende reputatie van Oogziekenhuis Zonnestraal maakte een behandeling in Nederland aantrekkelijk. We besloten het nuttige met het aangename te verenigen en ons verblijf te verlengen om familie te bezoeken. Mede doordat de behandelingen bij Oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad zo voorspoedig verliepen, kunnen we terugkijken op een zeer prettig verblijf in Nederland.

Kunt u de klachten die u ondervond beschrijven?

Mijn gezichtsbeeld werd verstoord door een donker web en ringvormige fragmenten en een soort wolkjes die zich voortdurend in mijn gezichtsbeeld bewogen. Dat was hinderlijk bij het lezen, computergebruik en autorijden.

Hoe heeft u de behandeling ervaren?

Ik had me van te voren uitvoerig ingelezen en de behandeling was dan ook zonder verrassingen. De behandeling zelf was pijnloos en duurde bij mij, vanwege het grote aantal floaters, ongeveer 30 minuten per behandeling. Het resultaat was, na de uitwerking van de verdovingsdruppels, direct merkbaar.

Oogarts Gerbrandy

De heer Reuvers ondervond veel hinder van zijn klachten. Op de zogenaamde Floater Severity Scale, een klachtenschaal van 1 tot 10 (waarbij 1 staat voor geen last en 10 voor heel veel last) scoorde hij 8. Na 1 laserbehandeling was dit teruggebracht naar 4 en is hij voor een 2e keer behandeld. Na de 2e Floaterlaser scoort hij slechts een 2.5. Dat is een goed resultaat.” Gerbrandy over de techniek: “Floaterlaser is een lastige techniek om onder de knie te krijgen. Ik pas deze techniek nu ruim 1,5 jaar toe en de resultaten worden steeds beter. Gemiddeld ondervindt 92 % van de patiënten die behandeld zijn dermate verbetering, dat men er geen last meer van heeft.

Een kleine 5 % van de met de laser behandelde patiënten knapt onvoldoende op en dient alsnog te worden geopereerd. De oorzaak is meestal dat de floaters te uitgebreid waren of zich buiten bereik van de laser bevonden. Een floaterlaser heeft veel minder risico’s en complicaties dan een operatie. Anders dan bij een operatie wordt bij een laserbehandeling het oog niet geopend dus is er geen kans op infectie. De kans op staar is erg klein (< 0,5% in tegenstelling tot bijna 100 % na operatie). De kans op een netvliesloslating is nihil terwijl dat na een operatie kan oplopen tot 9 %.

Bovendien is de herstelperiode te verwaarlozen: op autorijden de eerste paar uur na, kan een patiënt direct na de behandeling weer volledig functioneren. Deze voordelen maken dat een floaterlaser de behandeling van 1e keus zou moeten worden bij storende glasvochttroebelingen. In die gevallen waar het niet mogelijk is kan dan een operatie overwogen worden”, aldus Gerbrandy.

Tevreden met het resultaat

Ik ben tevreden met het resultaat, de behandeling heeft mijn kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd. Alle lof voor oogarts Gerbrandy en zijn team: ik ben blij dat hij mij met deze techniek vrijwel volledig van mijn klachten heeft kunnen afhelpen.

Mouches volantes oftewel floaters

Floaters/Mouches Volantes

Mensen met floaters (mouches volantes) zien 1 of meerdere vlekken voor hun oog zweven. Afhankelijk van waar de floater zit heb je er meer of minder last van. Aan veel floaters kun je wennen, sommige floaters blijven erg hinderlijk.

Arts bij een floaterlaser behandeling

De behandeling

U kunt bij oogkliniek OMC Amstelland terecht voor oogheelkundige consulten en diverse behandelingen. Alle behandelingen vinden plaats in de vorm van een dagbehandeling en vinden plaats in onze oogkliniek in Diemen.

Kosten floaterlaser behandeling

Wat kost het?

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat floaterlaser niet als verzekerde zorg mag worden aangeboden. Een eerste consult voor floaters valt in principe wel onder verzekerde zorg. Wij adviseren u wat de beste behandeling is.

Back To Top