Skip to content

Over OMC

Het OMC streeft er naar om de best mogelijke oogzorg te bieden. De zorg in het OMC onderscheidt zich doordat wij minder patiënten per dag inplannen dan in de meeste andere klinieken gebruikelijk is. Hierdoor is er meer tijd per consult om op details in te gaan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in een aantal aandoeningen. Patiënten met problemen die een behandeling nodig hebben die wij niet kunnen bieden worden gericht doorverwezen naar andere centra waarvan wij weten dat er voldoende expertise is voor de betreffende aandoening.
Onze speerpunten zijn de behandeling van droge ogen en de laserbehandeling van floaters. Voor floaters zijn wij een internationaal verwijscentrum.

Wij maken steeds meer gebruik van teleconsulten. In eerste instantie lijkt een teleconsult voor de oogheelkunde niet heel zinvol maar het biedt juist de gelegenheid om veel uitgebreider in te gaan op de zorgvraag.  Tijdens het fysieke consult op de praktijk kan dan grotendeels worden besteed aan de diverse onderzoeken die nodig zijn om tot een behandelplan te komen.

Onze missie is om de best mogelijke oogzorg te blijven bieden.

De oogarts

Oogarts Feike Gerbrandy heeft in 2007 zijn opleiding tot oogarts voltooid in het AMC verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 is hij als eerste in Nederland begonnen met de laserbehandeling van glasvochttroebelingen/floaters met behulp van een laser (floaterlaser). Dit bleek zo succesvol dat er al snel patiënten uit het hele land en zelfs uit het buitenland naar hem toe kwamen.

Na zeker 10.000 behandelingen en minstens 5 miljoen op floaters gerichte lasershots is hij een van de meest ervaren floaterlaser specialisten in de wereld. De resultaten van de behandelingen worden meegenomen in wetenschappelijke studies. Resultaten zijn gepresenteerd op grote wetenschappelijk congressen zoals de SOE (2023) Euretina (2023) DOC (2019,2020,2021,2022 en 2023) ESCRS (Istanbul 2011, Amsterdam 2013)  American Academy (2012 en 2013) en Nederlands Oogheelkundig Congres (2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017, 2018, 2022 en 2024).

In 2012 heeft hij in Florida een fellowship bij dr. Scott Geller, de uitvinder van floaterlaser, gelopen. Dr. Geller begon rond 1986 met floaterlaser. Hij is nog steeds werkzaam in zijn kliniek in Fort Meyers, Florida.

In 2015 heeft dr. Gerbrandy het Oog Medisch Centrum Amstelland opgericht. Inmiddels is het OMC een landelijk verwijscentrum voor zowel floaters als droge ogen. Oogartsen uit het hele land verwijzen patiënten voor evaluatie en behandeling naar Diemen. 

Feike Gerbrandy Oogarts OMC Amstelland Floaterlaser Amsterdam

Interview met drs. Gerbrandy

Lidmaatschappen & Publicaties

ISVLS (International Society of Vitreous Laser Surgery)

In 2012 hebben Feike Gerbrandy, Scott Geller en James Johnson de ISVLS opgericht. Met als doel om nauw samen te werken en onderzoek te doen. Dit heeft geleid tot een aantal presentaties op internationale congressen. Het huidige ISVLS bestuur bestaat uit Geller, Gerbrandy en Carlo Orione (Italië).

Voordrachten

 • YAG laser is effective and safe enough to be the treatment of first choice for vitreous floaters.  Scientific poster at ESCRS wintermeeting 2011. SJF Gerbrandy
 • Floaterlaser van Weiss Ring, freepaper NOG Maastricht 2012
 • Complications of YAG Vitreolysis. Scientific poster at American Academy of Ophthalmology 2012, Chicago USA   Scott Geller, Feike Gerbrandy, John Karickhoff
 • Floaterlaser resultaat van 500 ogen, freepaper NOG Groningen 2013
 • 1e NOG Floater cursus, scientific course NOG Groningen 2013
 • Safety of floater laser or YAG vitreolysis, the learning curve of 500 eyes, Scientific Poster at ESCRS 2013, Amsterdam   Feike Gerbrandy
 • YAG laser treatment for retained lens particle in anterior chamber, Scientific Video at ESCRS 2013 Amsterdam, Feike Gerbrandy
 • YAG vitreolysis, results of a large prospective case series, Free Paper at ESCRS 2013 Amsterdam, Feike Gerbrandy
 • Floaterlaser Course: Cases, lecture course at ISVLS conference 2014, Taormina
 • Floaterlaser course: Complications, lecture course at ISVLS conference 2015, Sicily
 • 2e NOG Floater cursus: NOG 2016, cursus over behandeling van glasvochttroebelingen samen met netvlieschirurgen C. van der Windt (Tiel)  F.Goezinne (UMC Maastricht) en K.Overdam (Oogziekenhuis Rotterdam)
 • 3e NOG Floater cursus: NOG 2017 Maastricht, cursus over behandeling van glasvochttroebelingen samen met netvlieschirurgen C. van der Windt (Tiel)  V. Hoppenreijs (Deventer) en K.Brasse (Eibergen)
 • 4e NOG Floater cursus: NOG 2018 Groningen

Lidmaatschappen

 • Lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap NOG
 • Oprichter en Bestuurslid van de International Society of Vitreous Laser Surgery
 • Lid van de European Society of Cataract and Refractive Surgery
 • Lid van de American Academy of Ophthalmology
 • BIG nummer van Drs Gerbrandy is 69050279001 .  (SJF Gerbrandij BIG register).

Publications by Feike Gerbrandy

 • YAG laser is effective and safe enough to be the treatment of first choice for vitreous floaters.  Scientific poster at ESCRS wintermeeting 2011. SJF Gerbrandy
 • Floaterlaser van Weiss Ring, freepaper NOG Maastricht 2012
 • Complications of YAG Vitreolysis. Scientific poster at American Academy of Ophthalmology 2012, Chicago USA   Scott Geller, Feike Gerbrandy, John Karickhoff
 • Floaterlaser resultaat van 500 ogen, freepaper NOG Groningen 2013
 • Floaterlaser Basis Course, scientific course NOG Groningen 2013
 • Safety of floater laser or YAG vitreolysis, the learning curve of 500 eyes, Scientific Poster at ESCRS 2013, Amsterdam   Feike Gerbrandy
 • YAG laser treatment for retained lens particle in anterior chamber, Scientific Video at ESCRS 2013 Amsterdam, Feike Gerbrandy
 • YAG vitreolysis, results of a large prospective case series, Free Paper at ESCRS 2013 Amsterdam, Feike Gerbrandy
 • Floaterlaser Course: Cases, lecture course at ISVLS conference 2014, Taormina

Publications in the Literature

 • Shah CP, Heier JS. YAG Laser Vitreolysis vs Sham YAG Vitreolysis for Symptomatic Vitreous Floaters A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2017;135(9) …
 • Safety of Vitrectomy for Floaters. American Journal of Ophthalmology Volume 151, Issue 6, June 2011, Pages 995-998 H. Stevie Tan, a, , Marco Muraa, Sarit Y. Lesnik Obersteina and Heico M. Bijla
 • Longterm follow-up of pars plana vitrectomy for vitreous floaters: complications, outcomes and patient satisfaction.  Acta Ophthalmol. 2011 Mar;89(2):159-65. doi: 10.1111/j.1755-3768.2009.01682.x. Schulz-Key S, Carlsson JO, Crafoord S.
 • [Retinal injury following ND-Yag laser treatment of symptomatic vitreous floaters.]Baillif S, Paoli V, Francheschetti C, Gastaud P.
 • J Fr Ophtalmol. 2011 Apr 18. [Epub ahead of print] French. No abstract available.
 • [Surgical solution to vitreous floaters visual problem]. Martínez-Sanz F, Velarde JI, Casuso P, Fernández-Cotero JN. Arch Soc Esp Oftalmol. 2009 May;84(5):259-62. Spanish.
 • Eye (Lond). 2002 Jan;16(1):21-6. Nd:YAG vitreolysis and pars plana vitrectomy: surgical treatment for vitreous floaters. Delaney YM, Oyinloye A, Benjamin L.The Department of Ophthalmology, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, Buckinghamshire, UK.\
 • Bull Soc Belge Ophtalmol. 2001;(280):15-9. Eligibility criteria for Nd-YAG laser treatment of highly symptomatic vitreous floaters. Vandorselaer TVan De Velde FTassignon MJ.University Hospital Antwerp, Department of Ophthalmology, Wilrijkstraat 10, B-2650
 • Edegem. Klin Oczna. 1998;100(3):155-7. [Use of Nd:YAG laser in treatment of vitreous floaters]. [Article in Polish]  Toczołowski JKatski W.
 • Br J Ophthalmol. 1993 Aug;77(8):485-8. Treatment of vitreous floaters with neodymium YAG laser.
 • Tsai WFChen YCSu CY.Department of Ophthalmology, Father Fox Memorial Hospital, Tainan, Taiwan, Republic of China.
 • Resultaten van floaterlaser (dr Gerbrandy): Deze resultaten zijn gepresenteerd op de ESRS in Istanbul, een Europees congres feb 2011. http://www.floaterforum.com/yag-floaterlaser-istanbul-2011/
 • Resultaten Studies Vitrectomie floaters: Safety of Vitrectomy for Floaters. American Journal of Ophthalmology Volume 151, Issue 6, June 2011, Pages 995-998 H. Stevie Tan, a, , Marco Muraa, Sarit Y. Lesnik Obersteina and Heico M. Bijlaa Department of Ophthalmology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands Accepted 2 January 2011.  Available online 31 March 2011.
 • Martínez-Sanz F, Velarde JI, Casuso P, Fernández-Cotero JN. Arch Soc Esp Oftalmol. 2009 May;84(5):259-62. Spanish.
 • Delaney YMOyinloye ABenjamin L.The Department of Ophthalmology, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, Buckinghamshire, UK.
 • Bull Soc Belge Ophtalmol. 2001;(280):15-9. Eligibility criteria for Nd-YAG laser treatment of highly symptomatic vitreous floaters.
 • Vandorselaer TVan De Velde FTassignon MJ.University Hospital Antwerp, Department of Ophthalmology, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem.
 • Klin Oczna. 1998;100(3):155-7. [Use of Nd:YAG laser in treatment of vitreous floaters]. [Article in Polish] Toczołowski JKatski W. Source II Kliniki Okulistyki AM w Lublinie.
 • Br J Ophthalmol. 1993 Aug;77(8):485-8. Treatment of vitreous floaters with neodymium YAG laser.
 • Tsai WFChen YCSu CY.Department of Ophthalmology, Father Fox Memorial Hospital, Tainan, Taiwan, Republic of China.

Referaten

 • Erytropoëtine medieert retinale angiogenese bij proliferatieve diabetische retinopathie  S.J.F. Gerbrandy en R.O. Schlingemann    Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1639
Mouches volantes oftewel floaters

Floaters/Mouches Volantes

Mensen met floaters (mouches volantes) zien 1 of meerdere vlekken voor hun oog zweven. Afhankelijk van waar deze glasvochttroebelingen zitten heb je er meer of minder last van. Aan veel floaters kun je wennen, sommige floaters blijven erg hinderlijk.

Arts bij een floaterlaser behandeling

De behandeling

U kunt bij oogkliniek OMC Amstelland terecht voor een staaroperatie of voor de behandeling van glasvochttroebelingen. Alle behandelingen vinden plaats in de vorm van een dagbehandeling en vinden plaats in onze oogkliniek in Diemen.

Kosten floaterlaser behandeling

Wat kost het?

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat floaterlaser niet als verzekerde zorg mag worden aangeboden. Een eerste consult voor floaters valt in principe wel onder verzekerde zorg. Wij adviseren u wat de beste behandeling is.

Back To Top