Arteriële vaatafsluitingen in het oog

Een arteriële vaatafsluiting is een afsluiting van een slagader. Gebeurt dit in het oog dan krijgt een deel van het netvlies of het gehele netvlies tijdelijk geen zuurstof meer; het deel zonder zuurstof houdt op met functioneren (infarct).

Oorzaken

Arteriële afsluitingen worden veroorzaakt door propjes (cholesterol, kalk, geklonterd bloed). Deze propjes (embolieën) komen vaak vanuit elders in het lichaam bijvoorbeeld uit de halsslagaders, of ontstaan in het kader van een ontsteking bijvoorbeeld bij arteritis temporalis.

Verschijnselen

Bij arteriële afsluitingen ziet de patiënt een deel van het gezichtsveld niet (zwart/donker) of ziet in sommige gevallen helemaal niets meer. Soms wordt de totale afsluiting voorafgegaan door een situatie waarbij het gezichtsvermogen zich binnen een paar minuten weer herstelt, dit noemt de arts amaurosis fugax.

hoe ziet een vaatafsluiting in het oog eruit

De behandeling

Bij een arteriële afsluiting die al langer bestaat, is er eigenlijk geen behandeling meer mogelijk. Het is wel belangrijk om de onderliggende oorzaak te behandelen: de patiënt wordt meestal naar de neuroloog of internist doorgestuurd die een uitgebreide screening doet (waar komen de propjes vandaan?), meestal wordt er geadviseerd alvast met bloedverdunners te beginnen.

Indien het infarct gepaard gaat met symptomen van vermoeidheid/ kauwpijn/ haarkampijn en algehele malaise kan er sprake zijn van arteritis temporalis, een ontsteking van de arteriën. Indien hier aan gedacht wordt, wordt de bloedbezinking (BSE) gemeten en er eventueel een biopt genomen uit het bloedvat in de slaap.

In zeldzame gevallen kan er na lange tijd vaatnieuwvorming in het oog ontstaan, waardoor het noodzakelijk kan zijn om het netvlies te laseren en/of een injectie met “anti‐VEGF” in het glasvocht te geven; anders kan de druk van het oog oplopen (neovasculair glaucoom). Deze behandeling is echter alleen om de oplopende druk (en daardoor pijn in het blinde oog) te voorkomen en niet om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Niet alle informatie op deze pagina is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan ons.

Deze informatie is tot stand gekomen onder redactie van de commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)‐ 2012 | www.oogheelkunde.org

Back To Top