Ga naar hoofdinhoud

Tarieven verzekerde zorg 2023

Het OMC Amstelland heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar werkt op basis van restitutie. U rekent de kosten direct aan de balie bij het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland af. Vervolgens kunt u de declaratie zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Onze tarieven voor verzekerde zorg 2023 zijn vanwege de inflatie per 1 juli 2022 opnieuw geïndexeerd.

Wat vergoedt mijn verzekeraar?

Het antwoord hierop is niet altijd even makkelijk. Sommige zorgverzekeraars weten de informatie vakkundig te verstoppen. Zoektermen zijn: vergoeding niet gecontracteerde zorg, medisch specialistische zorg (MSZ) of ziekenhuiszorg.

We hebben al enkele vergoedingslijsten voor u gevonden (bijgewerkt 16/11/2022). Mocht de link niet meer werken, dan verwijzen wij u graag naar de volgende bronnen:

 

Verzekeraars die niet-gecontracteerde zorg ook in 2023 bij ons zo goed als volledig vergoeden:

  • ONVZ/VVA/PNO : alle verzekerde zorg wordt 100% vergoed
  • OHRA landingspagina (geeft aan volledig te vergoeden)

Verzekeraars met redelijke vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg in 2023:

 

Verzekeraars met een matige tot uitermate slechte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

Onderstaande verzekeraars hebben nog geen vergoedingen voor 2023 op hun site staan:

Wij hebben ook voor u op een rijtje gezet wat de zorgpremies van 2020 kostten en de verzekeraars voor drie verschillende situaties gerangschikt. Een situatie als u geen kosten heeft, een situatie met € 592 aan kosten en een situatie met €1250,- aan zorgkosten bij ons. Het eigen risico is in deze berekening niet meegenomen.

overzicht 2020 verzekeraars jaarpremies en eigen bijdrage voor 3 situaties

DOWNLOAD HIER ONZE TARIEVEN VOOR VERZEKERDE ZORG 2020

Geldige verwijsbrief

Alle zorgverzekeraars vergoeden de verzekerde facturen volledig of gedeeltelijk mits u een geldige verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende oogarts heeft.

Indien u geen geldige verwijsbrief kunt overleggen bij uw bezoek is het voor ons wettelijk niet toegestaan om u verzekerde zorg te bieden. U kunt of een nieuwe afspraak maken of u krijgt een factuur voor onverzekerde zorg. Mocht u de verwijsbrief vergeten zijn is het wel mogelijk om achteraf deze onverzekerde zorg om te zetten. Dit kan echter alleen als de verwijsbrief gedateerd is vóor de datum van het consult. Een verwijzing achteraf is niet toegestaan.

Vergoeding zorgverzekeraar

De floaterlaser behandelingen wordt in 2018 door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Er zijn echter wel verzekeraars die in bijzondere gevallen wel een vergoeding verstrekken nadat er een machtiging is aangevraagd.

Andere oogheelkundige consulten en behandelingen worden wel vergoed.

Een restitutie-verzekeringspolis geeft een hogere vergoeding dan een naturapolis.  (voor aanvullende info zie: http://oogziekenhuis.me/omc-amsterdam.nl/Verzekering.html).

Floaterlaser heeft geen contracten met de zorgverzekeraars gesloten. U dient de rekening te voldoen aan het OMC Amstelland. Vervolgens kunt u die rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt dan hun vergoeding weer aan u. Bij een restitutiepolis is dat 100% van hun “marktconform” tarief. Bij een naturapolis is dat 80%. Het marktconform tarief is een ondoorzichtig  bedrag dat door iedere verzekeraar zelf wordt vastgesteld. Om de kosten te drukken zijn de markconforme tarieven de laatste jaren sterk gedaald. Als reactie hierop zijn ziekenhuizen het aantal patiënten dat per uur door de specialist gezien moet worden gaan opvoeren (voorheen 5-6 patiënten per arts per uur. Nu zijn dat er soms wel 8-10 per uur).

De reactie van de zorgverzekeraar laat zich raden: een verdere tariefdaling. Het gevolg voor de arts is dat hij/zij overwerkt raakt en meer kans loopt om belangrijke zaken te missen. Het gevolg voor de patient is dat hij/zij nauwelijks vragen kan stellen omdat de arts weinig tijd heeft (5 minuten is eerder regel dan uitzondering) . Er zijn wel initiatieven om dit proces te stoppen.

De meeste zorgverzekeraars hebben hun tarieven van vergoeding van niet-gecontracteerde zorg op hun site staan. Deze zijn echter in veel gevallen moeilijk te vinden. Hieronder enkele links naar de juiste pagina:

Achmea

National Academic

https://www.nationalacademic.nl/sites/default/files/downloads/national-academic-lijst-maximale-vergoedingen-2019.pdf

Arrest Hoge Raad

Indien uw zorgverzekeraar een lager percentage vergoedt dan handelen ze in strijd met een arrest van de hoge raad van 11 juli 2014. Dat mag niet maar de Nederlandse Zorgautoriteit doet daar niets aan. U kunt echter wel zelf bezwaar aantekenen.

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Het OMC Amstelland heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat heeft als grootste nadeel voor u als patient dat u onze facturen zelf moet indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Heeft u een goede verzekeraar zoals ONVZ dan krijgt u alles volledig vergoed. Heeft u een polis bij bijvoorbeeld DSW krijgt u minder vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Het belangrijkste is een goede basispolis. Dat moet een restitutiepolis zijn (geen naturapolis). Negeer de aanwijzingen van de verzekeraar als ‘goede keuze’ of ‘ meest gekozen’ . De verzekeraar wil graag dat u een naturapolis afsluit. Dat is namelijk goedkoper voor ze. Niet doen: gewoon een restitutiepolis kiezen! Beter een goede restitutie basispolis zonder aanvullende verzekering dan een naturapolis met alle aanvullende dingen die je kunt bedenken.

Voordelen van niet-gecontracteerde zorg

Het niet hebben van een contract heeft gelukkig ook veel voordelen. Het geeft ons de vrijheid de tarieven zelf te bepalen en stelt ons in staat om meer tijd te kunnen inplannen per consult. Meer tijd geeft een consult een enorme meerwaarde die voor vrijwel iedereen. Wij horen dagelijks dat mensen het een verademing vinden dat ze tijd krijgen om vragen te stellen.

Een ander zeer belangrijk voordeel van het niet hebben van contracten is dat verzekeraars in hun onverzadigbare drang naar controle en fraudebestrijding de door hen gecontracteerde klinieken opzadelen met grote hoeveelheden grotendeels onnodige administratieve lasten. Iedere verzekeraar heeft weer andere eisen. Daar komen de verhalen vandaan dat artsen 40% van hun  tijd kwijt zijn aan administratieve lasten. Als niet-gecontracteerde kliniek hebben wij daar nauwelijks me te maken en kunnen wij die tijd gelukkig wel in patiëntenzorg steken.

Coulance regeling bij niet volledige vergoeding

Als verzekerde zorg niet volledig wordt vergoed door de verzekeraar kunt u een beroep doen op  onze coulanceregeling.
Volgens deze regeling kunt u 20% van het niet-vergoede deel terugkrijgen.
Er is geen coulanceregeling voor floaterlaserbehandelingen want deze worden alleen als onverzekerde zorg aangeboden.

Hoe een coulance regeling aan te vragen

U stuurt een e-mail naar coulance@floaterlaser.nl met als bijlage de scan van de originele specificatie van de zorgverzekeraar, onze factuur en uw IBAN nummer.

Op de coulanceregeling kan slechts aanspraak gemaakt worden indien de factuur volledig is voldaan binnen de betalingstermijn. Verzoeken die later dan 6 maanden na de factuurdatum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Verzoeken waarbij de te verwachten terugbetaling minder dan 10€ bedraagt, worden ook niet in behandeling genomen. De coulanceregeling is niet van toepassing op onverzekerde zorg en het eigen risico.

De coulance regeling is geen recht van de patiënt, maar een gebaar van het OMC Amstelland. Er kan op geen enkele wijze aanspraak op gemaakt worden. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Het OMC Amstelland kan de coulance regeling op ieder moment aanpassen waarbij de nieuwe regeling de oude vervangt. Deze regeling dateert van 20 januari 2018.

No Show tarief

Indien u niet kunt komen bij een afspraak, moet u deze binnen 24 uur van tevoren afzeggen. Lukt dit niet, dan kunnen wij een no show bedrag van € 55,00 bij u in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Back To Top