Tarieven verzekerde zorg 2024

Het OMC Amstelland heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar werkt op basis van restitutie. U rekent de kosten direct aan de balie bij het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland af. Vervolgens kunt u de declaratie zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Onze tarieven verzekerde zorg 2024 worden vanwege de inflatie jaarlijks geïndexeerd.

Wat vergoedt mijn verzekeraar/zorgpolis?

Het antwoord hierop is niet altijd even makkelijk. Deze informatie staat meestal op de site van uw zorgverzekeraar vermeld. Zoektermen om die informatie te vinden zijn bijvoorbeeld: vergoeding niet gecontracteerde zorg, medisch specialistische zorg (MSZ) of ziekenhuiszorg.

We hebben al enkele vergoedingslijsten voor u gevonden (bijgewerkt 01/01/2024). Mocht de link niet meer werken, dan verwijzen wij u graag naar de volgende bronnen:

Basispolissen die niet-gecontracteerde zorg ook in 2024 bij ons zo goed als volledig vergoeden:

 • CZ  OHRA Zorgverzekering Combinatie link 
 • CZ  Nationale-Nederlanden Zorg Vrij link 
 • VGZ  IZA eigen keuze  link 
 • VGZ UMC (VGZ) Eigen Keuze   link 
 • ONVZ ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering link
 • ONVZ VvAA zorgverzekering Zorgverzekering Basis link
 • Achmea FBTO Zorgverzekering Basis Vrij link  
 • DSW Stad Holland Zorgverzekeraar Zorgpolis link 
 • Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis link 
 • VGZ IZZ basisverzekering variant combinatie link 
 • VGZ UnitedConsumers (VGZ) UC Eigen Keuze link 
 • VGZ VGZ Eigen Keuze link 
 • CZ  CZ Zorgvariatiepolis link 
 • VGZ Univé Zorg Uitgebreid polis link 
 • VGZ Gewoon ZEKUR Zorg Plus link
 • EUCARE Aevitae Basisverzekering Restitutie link 
 • Menzis Menzis Basis Vrij link 
 • Achmea Zilveren Kruis Basis Exclusief link 
 • a.s.r. a.s.r. Eigen Keuze link

 

Basispolissen met redelijke vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg in 2024 :

 • a.s.r.  a.s.r. ruime Keuze link
 • ENO (Salland) link
 • Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid Zorg Zeker Polis 2022 link

 

Basispolissen met matige vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg in 2024 :

 • ONVZ ONVZ Bewuste Keuze basisverzekering  Link
 • Zorg en zekerheid Zorg en Zekerheid Zorg gemak  Link
 • Achmea De Friesland Zelf Bewust Polis   Link
 • Achmea De Friesland Alles Verzorgd Polis je een Alles Verzorgd Link
 • Achmea Interpolis ZorgCompact Link
 • Achmea ZieZo van Zilveren Kruis ZieZo Basis  Link
 • Achmea Zilveren Kruis Basis Budget  Link
 • a.s.r. Ik kies zelf van a.s.r. Goede Keuze + Ongevallendekking Fysio & Tand (was ditzo)  Link
 • Achmea De christelijke zorgverzekeraar Principe Polis Link
 • Achmea FBTO Zorgverzekering Basis Plus Link
 • Achmea Interpolis ZorgActief Link
 • Achmea Zilveren Kruis Basis Zeker Link
 • a.s.r. Ik kies zelf van a.s.r. Vrije Keuze (was ditzo) Vrij  Link
 • Eucare Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Natura  Link
 • Eucare Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Natura Select Link
 • Achmea Fbto basis Link
 • DSW DSW Zorgverzekeraar Zorgpolis Link
 • Achmea De christelijke zorgverzekeraar Principe Polis Budget Link
 • VGZ Zorgzaam Ruime keuze  Link
 • VGZ IZZ basisverzekering variant natura Link
 • VGZ IZA ruime keuze  Link
 • VGZ UnitedConsumers (VGZ) UC Ruime Keuze Link
 • VGZ VGZ Ruime Keuze Link
 • VGZ Univé Zorg Geregeld polis  Link
 • VGZ Gewoon ZEKUR Zorg Basis Link
 • VGZ UMC (VGZ) Ruime Keuze Link
 • VGZ IZA basis keuze  Link
 • VGZ IZZ basisverzekering variant basis  Link
 • VGZ UnitedConsumers (VGZ) UC Basis Keuze  Link
 • VGZ Univé Zorg Basis polis  Link
 • VGZ VGZ VGZ Basis Keuze  Link
 • VGZ IZZ basisverzekering variant bewuzt Link
 • VGZ UnitedConsumers (VGZ) UC Bewuste Keuze  Link
 • VGZ Unive Zorg select Link
 • VGZ VGZ bewuzt basis  Link

 

Van onderstaande verzekeraars zijn de tarieven niet bekend  (peildatum 01/01/2024):

 • Menzis Vink vink Link
 • Menzis Menzis Menzis Basis Voordelig  Link
 • CZ Nationale-Nederlanden Zorg Voordelig  Link
 • CZ CZdirect CZdirect  Link
 • CZ Just Basic  Link
 • Menzis Anderzorg Basis      Link
 • Menzis HEMA Basisverzekering      Link
 • CZ CZ Zorgbewustpolis Link
 • CZ CZ Zorg-op-maatpolis  Link
 • Menzis Menzis Menzis Basis  Link
 • DSW InTwente Zorgverzekeraar Zorgpolis   Link
DOWNLOAD HIER ONZE TARIEVEN VOOR VERZEKERDE ZORG 2024

Geldige verwijsbrief

Alle zorgverzekeraars vergoeden de verzekerde facturen volledig of gedeeltelijk mits u een geldige verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende oogarts heeft.

Indien u geen geldige verwijsbrief kunt overleggen bij uw bezoek is het voor ons wettelijk niet toegestaan om u verzekerde zorg te bieden. U kunt of een nieuwe afspraak maken of u krijgt een factuur voor onverzekerde zorg. Mocht u de verwijsbrief vergeten zijn is het wel mogelijk om achteraf deze onverzekerde zorg om te zetten. Dit kan echter alleen als de verwijsbrief gedateerd is vóor de datum van het consult. Een verwijzing achteraf is niet toegestaan.

Vergoeding zorgverzekeraar

De floaterlaser behandelingen wordt in 2018 door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Er zijn echter wel verzekeraars die in bijzondere gevallen wel een vergoeding verstrekken nadat er een machtiging is aangevraagd.

Andere oogheelkundige consulten en behandelingen worden wel vergoed.

Een restitutie-verzekeringspolis geeft een hogere vergoeding dan een naturapolis.

Floaterlaser heeft geen contracten met de zorgverzekeraars gesloten. U dient de rekening te voldoen aan het OMC Amstelland. Vervolgens kunt u die rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt dan hun vergoeding weer aan u. Bij een restitutiepolis is dat 100% van hun “marktconform” tarief. Bij een naturapolis is dat 80%. Het is moeilijk te achterhalen wat het marktconform tarief precies is.  In ieder geval zijn de markconforme tarieven de laatste jaren sterk gedaald.

De meeste zorgverzekeraars hebben hun tarieven van vergoeding van niet-gecontracteerde zorg op hun site staan. Deze zijn echter in veel gevallen moeilijk te vinden. Wij hebben zovele mogelijk links voor u opgezocht. als u het niet kunt vinden, zoek dan op

 • ‘ vergoeding niet-gecontracteerde zorg’
 • ‘ vergoeding niet-gecontracteerde medisch specialistische zorg’
 • ‘ vergoeding niet-gecontracteerde MSZ’
 • ‘ Tarieven MSZ’

Arrest Hoge Raad

Indien uw zorgverzekeraar een lager percentage vergoedt dan handelen ze in strijd met een arrest van de hoge raad van 11 juli 2014.  U kunt echter wel zelf bezwaar aantekenen.

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Het OMC Amstelland heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat heeft als grootste nadeel voor u als patient dat u onze facturen zelf moet indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Heeft u een bijvoorbeeld een restitutiepolis bij ONVZ dan krijgt u alles volledig vergoed. Heeft u een polis bij bijvoorbeeld DSW krijgt u minder vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Het belangrijkste is een goede basispolis. Voor niet-gecontracteerde zorg is een restitutiepolis het beste.  

Voordelen van niet-gecontracteerde zorg

Het OMC Amstelland is op dit moment nog niet gecontracteerd. Dat vinden we jammer, omdat  veel mensen dat een te hoge drempel vinden. We zijn sinds enige tijd in gesprek met verzekeraars om toch gecontracteerd te worden. Dat is echter een meerjarenplan.

Er zijn echter ook voordelen aan niet-gecontracteerd zijn. Het geeft ons de vrijheid de tarieven zelf te bepalen en stelt ons in staat om meer tijd te kunnen inplannen per consult. Meer tijd geeft een consult een enorme meerwaarde die voor vrijwel iedereen. Wij horen dagelijks dat mensen het een verademing vinden dat ze tijd krijgen om vragen te stellen.

Als verzekerde zorg niet volledig wordt vergoed door de verzekeraar kunt u een beroep doen op  onze coulanceregeling.
Volgens deze regeling kunt u 50% van het niet-vergoede deel terugkrijgen.
Er is geen coulanceregeling voor niet-verzekerde zorg zoals floaterlaserbehandelingen want deze worden alleen als onverzekerde zorg aangeboden.

Hoe een coulance regeling aan te vragen

U stuurt een e-mail naar coulance met als bijlage de scan van de originele specificatie van de zorgverzekeraar, onze factuur en uw IBAN nummer.

Op de coulanceregeling kan slechts aanspraak gemaakt worden indien de factuur volledig is voldaan binnen de betalingstermijn. Verzoeken die later dan 4 maanden na de factuurdatum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Verzoeken waarbij de te verwachten terugbetaling minder dan €10,- bedraagt, worden ook niet in behandeling genomen. De coulanceregeling is niet van toepassing op onverzekerde zorg en het eigen risico.

De coulance regeling is geen recht van de patiënt, maar een gebaar van het OMC Amstelland. Er kan op geen enkele wijze aanspraak op gemaakt worden. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Het OMC Amstelland kan de coulance regeling op ieder moment aanpassen waarbij de nieuwe regeling de oude vervangt. Deze regeling dateert van 01 januari 2023.

No Show tarief

Indien u niet kunt komen bij een afspraak, moet u deze binnen 2 werkdagen van tevoren afzeggen. Lukt dit niet, dan kunnen wij een no show bedrag van € 65,00 bij u in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Back To Top