skip to Main Content

Ervaring van M.B. Mulders

Brief van dankbare patiente uit Oss aan vier Nederlandse oogartsen

Geachte dr. T,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Het betreft een behandelmethode voor floaters met de Yag-laser. In de USA wordt de behandelmethode al ruim 20 jaar toegepast en nu, sinds september 2009, ook in Nederland door één oogarts, nl. dr. F. Gerbrandy.

Zelf ben ik, in twee behandelsessies, succesvol bevrijd van de z.g. Weiss ring in beide ogen. Mijn gezichtsveld is weer helder. Dit is bevestigd na onderzoek in het ZH Bernhoven te Oss.

Voor patiënten met floaters biedt deze behandelmethode met de Yag-laser een mogelijkheid om verbetering in hun situatie te brengen.

Duidelijk is dat veiligheid en effectiviteit nog niet officieel zijn aangetoond in wetenschappelijke publicaties. Er zijn de afgelopen 20 jaar in de USA wel duizenden patiënten succesvol behandeld maar dat wordt bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs nog als experimenteel gezien.

Wat wil ik bereiken met deze brief?

Mijn wens is dat patiënten met floaters op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de behandeling met de Yag-laser in Nederland. Patiënten kunnen dan zélf beslissen of zij zich, indien mogelijk, daadwerkelijk laten behandelen, ook als u als behandelend arts dit nog niet adviseert.

Rest mij alleen nog aan om te geven dat het hebben van floaters een behoorlijke wissel trekt op je dagelijks functioneren, er mee leren leven is niet voor iedereen weggelegd.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

M.B. Mulders
Oss

Back To Top